Site Loader

Taxeringsvärde för fastigheter

Taxeringsvärdet bestäms utifrån dina uppgifter om din fastighet och försäljningar i värdeområdet. Ett värde­område är ett geografiskt avgränsat område som innehåller fastigheter med liknande förutsättningar.

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i respektive värdeområde två år före taxeringsåret.

Vad används taxeringsvärdet till?

Taxeringsvärdet på en lantbruksfastighet kan bland annat ha betydelse vid överlåtelse, när du ska försäkra fastigheten eller låna pengar med fastigheten som säkerhet.

Taxeringsvärdet är också viktigt för att din fastighetsavgift eller fastighetsskatt ska bli rätt. Därför måste du fastighetsdeklarera senast 1 november 2022 för att Skatteverket ska kunna räkna ut rätt taxeringsvärde för din fastighet.

Förändring av taxeringsvärde

Vid lantbrukstaxeringen 2023 är det försäljningar under åren 2019–2021 som har avgjort om taxeringsvärdet gått upp eller ner sedan förra taxeringen. Utifrån de sålda lantbruksfastigheterna beräknar Skatteverket ut en prisnivå för liknande fastigheter i respektive värdeområde. Den prisnivån gäller sedan för 2023 års lantbrukstaxering och framåt till nästa förenklade fastighetstaxering 2026 för lantbruk.

Försäljningar som inte är representativa, till exempel de som är påverkade av släkt- eller annan intressegemenskap, räknas inte med när Skatteverket räknar ut prisnivåer för värdeområdet. Det är fastighetsmarknaden som styr taxeringsvärdena, och därför kan ditt taxeringsvärde bli högre även om du inte har gjort några förändringar på din fastighet.

Bra att veta när du ska deklarera din fastighet

Alla uppgifter i fastighetsdeklarationen 2023 ska visa vad som gällde för fastigheten den 1 januari 2023.

Om- eller tillbyggnad

Om du har byggt om eller byggt till en befintlig ekonomibyggnad, ska du här redovisa de kostnader som du lagt ner på din om- eller tillbyggnad (exklusive moms, men inklusive värdet av ditt eget nedlagda arbete). Du ska även redovisa vilket år tillbyggnaden blev klar. Värdet av eget arbete får bedömas med ledning av nedlagd arbetstid och en skälig timkostnad (timkostnaden för att anlita någon att utföra arbetet).

För mer information hittar du klicka på länken nedan

https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/fastighet/fastighetstaxering/deklareralantbruk/taxeringsvarde.4.8bcb26d16a5646a148126da.html

Post Author: Kristi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *