Site Loader

Löpande bokföring

Bokföring – vad är det & hur funkar det?

Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. Men det är inte bara för att följa lagen man ska bokföra. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare följa hur din verksamhet mår och utvecklas.

Kanske vill du bokföra själv men ha hjälp att göra bokslut och deklaration, eller bara sköta faktureringen själv, eller överlåta allt till redovisningskonsulten.

Hur länge får du vänta med att bokföra?

  • Alla företag får vänta till 50 dagar efter den månad affärshändelsen inträffade.
  • Företag som normalt omsätter högst 3 miljoner kronor får vänta till 50 dagar efter det kvartal affärshändelsen inträffade.
  • Företag som normalt omsätter högst 1 miljon kronor och har högst 50 verifikationer med högst 250 affärshändelser per år, får vänta till 60 dagar efter räkenskapsårets utgång.
  • Enskilda näringsidkare som normalt omsätter högst 1 miljon kronor, har högst 50 verifikationer med högst 250 affärshändelser och som inte har någon EU-handel, får vänta tills inkomstdeklarationen ska lämnas in.

Tänk på att även om du får vänta med själva bokföringen så kräver reglerna att du ska ha ordning på dina verifikationer även innan de bokförs. Det kan du göra genom att sätta in alla verifikationer i datumordning i en pärm i väntan på bokföring.

Momsredovisning

Den som driver eget företag ska betala och redovisa moms till staten genom Skatteverket, och måste anmäla sig för att bli momsregistrerad. Vid en momsregistrering får företaget ett momsregistreringsnummer av Skatteverket.

Företag ska redovisa momsen till Skatteverket i en så kallad momsdeklaration

Hur ofta ett företag ska redovisa momsen styrs av företagets redovisningsperiod, vilket i sin tur beror på företagets storlek på omsättningen. Beroende på redovisningsperioden redovisas momsen en gång per månad, en gång per kvartal eller en gång per år, men alltid i en momsdeklaration. Skatteverket skickar ut ett registerutdrag till företaget där det även finns information om hur ofta momsen ska redovisas.

Årsbokslut

Vad består ett förenklat årsbokslut av?

Det är mycket att tänka på och är lätt att man missar ta med viktiga delar i deklarationen.

För enskilda näringsidkare finns regler om räntefördelning, dvs Fördelning av årets skattemässiga resultat i en del som hör till inkomstslaget kapital och en del som hör till inkomstslaget näringsverksamhet. 

Ett vanligt årsbokslut består av en resultaträkning, en balansräkning samt tilläggsupplysningar till både balans- och resultaträkningen.

Räntefördelning

  • Positiv räntefördelning- är frivillig

när det skattemässiga egna kapitalet är positivt

  • Negativ räntefördelning- är obligatoriskt

när den skattemässiga egna kapitalet är negativ

Post Author: Kristi