Tilläggstjänster

  • Verifikationer över 125st
  • Löpande bokföring
  • Upprättande av momsdeklaration (månad, kvartal)
  • Fakturering
  • Lönehantering
  • Tillgång till Visma eEkonomi för egen bokföring av affärshändelser​

*Grundpriset gäller vid ”normal” deklaration

Fakturering sker månadsvis
Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum om inte ett senare datum anges på fakturan.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635)